עתירה נגד חוק בן גביר

התנועה לטוהר המידות עתרה לבג״ץ ביחד עם האגודה לזכויות האזרח בישראל ועם הוועד הציבורי נגד עינויים, בדרישה לבטל את חוק בן גביר לתיקון סמכויות השר לביטחון לאומי
התנועה לטוהר המידות עתרה (18.1.2023) לבג״ץ ביחד עם האגודה לזכויות האזרח בישראל ועם הוועד הציבורי נגד עינויים, בדרישה לבטל את התיקון לחוק פקודת המשטרה המכפיף הלכה למעשה את משטרת ישראל לשר הממונה, איתמר בן-גביר.
העתירה מתמקדת במגמה להפוך את המשטרה מרשות מבצעת לגוף בעל אוריינטציה פוליטית, כפי שבא לידי ביטוי הן בהסמכת השר לביטחון לאומי להתוות את מדיניות המשטרה ואת העקרונות הכלליים לפעילותה, דבר הפוגע באופן בלתי חוקתי בחופש המחאה ובחופש הביטוי, ומכפיף את השליטה בהיקף מימושן של חירויות אלה לגורם פוליטי.

עוד עוסקת העתירה בהסמכתו השר לקבוע ״מדיניות כללית בתחום החקירות״ או ״עקרונות כלליים״ בעניין העמדה לדין על-ידי התביעה המשטרתית. החלטות הנוגעות לחקירות והעמדה לדין, ובכלל זה ל"מדיניות" כללית בעניינים אלה, חייבות להישאר מחוץ למגרש הפוליטי ומעלות חשש כבד לשיקולים פוליטיים ופגיעה במאבק בשחיתות ולמען טוהר המידות.

חלק נוסף בעתירה עוסק בשקיפות, ובהוראה המסמיכה את מפכ"ל המשטרה לקבוע שפקודת משטרה לא תפורסם – סעיף המאפשר "חקיקת סתר" ומניעת פרסומן של פקודות המשטרה ללא כל אמות מידה, תוך סטייה גסה מהוראות חוק חופש המידע.

צילום: יוסי זמיר, שתיל סטוק
גלילה לראש העמוד