אודות התנועה:

ייעוד

התנועה לטוהר המידות היא כוח משימה עצמאי וא-מפלגתי, משפטי וציבורי, בתחום המאבק בשחיתות השלטונית ולמען מינהל תקין, טוהר המידות של נבחרי ציבור ונושאי משרות ציבוריות, שלטון החוק והדמוקרטיה במדינת ישראל.

התנועה לטוהר המידות נוסדה ב 2017 כעמותה שבה חברים אנשי מעש ודעת מתחומים שונים, בעקבות התגברות השחיתות השלטונית, איבוד אמון הציבור במערכת הפוליטית, מתקפה חסרת תקדים על המערכת המשפטית, הצעות חוק המאיימות לפגוע באיזונים והבלמים במערכת השלטון, והרצון להגן על הדמוקרטיה הישראלית.

מטרות

התנועה לטוהר המידות פועלת לצמצום השחיתות השלטונית והציבורית, לחיזוק נורמות שלטון תקינות, לאכיפה שוויונית של החוק כלפי נבחרי ציבור ולחיזוק מעמדם של שומרי הסף. חברי העמותה פועלים בהתנדבות כדי להגן על שלטון החוק ולהטמיע ערכי המנהל התקין, לחזק את הרשות השופטת ועקרונות הפרדת הרשויות, לחזק את מעמדם של חושפי שחיתויות ברשויות ציבוריות ולהעמיק את השקיפות השלטנית למניעת שחיתות.

דרכי פעולה

התנועה לטוהר המידות היא כוח-משימה משפטי וציבורי לפעולות ממוקדות בתחום המאבק בשחיתות, בעזרת נסיונם העשיר של חברי העמותה והוועד המנהל.

התנועה פועלת באמצעות כלים משפטיים, חקיקתיים וציבוריים מגוונים:

  • להקמת מטה למאבק בשחיתות, שישמש יחידה נבחרת בעלת יכולות וסמכויות מתאימות,
  • להרחבת השקיפות וחופש המידע ולמען תקשורת חופשית ועצמאית במדינה,
  • לחיזוק סמכויותיהם ומעמדם של שומרי הסף,
  • למיגור מכרזים תפורים ומינויי מקורבים בלתי ראויים.

התנועה משתפת פעולה עם ארגונים מקבילים לקידום יעדים אלה. התנועה היא עצמאית, והיא מחויבת לנהוג בממלכתיות, ללא משוא פנים וללא מורא.