הוצאות מעון רה"מ

התנועה לטוהר המידות קוראת להסדרת השתתפות המדינה בהוצאות מעון רה"מ

החשיפה האחרונה על ההוצאות במעון ראש הממשלה בנט, והשיח הציבורי בעניין ממחישים עד כמה חסרה הסדרה של השתתפות המדינה בהוצאות המעון.

הודעתו של רה"מ בנט לאחר חשיפת הפרשה כי הוצאות המעון לא יושתו יותר על קופת המדינה היא חשובה, אבל הגיע הזמן להסדיר את הנושא אחת ולתמיד, כדי למנוע מקרים עתידיים.

כפי שאמר מנכ"ל התנועה, עוה"ד עומר מקייס, בכתבתו של יובל אראל ב- החדשות – N12 

"הפרטים החדשים על הוצאות המזון בביתו של רה"מ בנט מלמדים שוב עד כמה צדק דו"ח מבקר המדינה בענין מעונות ראש הממשלה שקרא להסדיר בנוהל ברור את תקרת ההוצאה ואת הכללים לגבי השתתפות המדינה בהוצאות מזון של רה"מ.

כשבע שנים עברו מאז פורסם הדו"ח, ונדמה שלא עברה תקופה בה לא שמענו על בזבוזי כספים והתנהלות פסולה, על חשבון המדינה, במעונות ראש הממשלה.

אזרחי ישראל רשאים לצפות כי מי שזוכה לכבוד לשרת כראש ממשלת ישראל, ויודע עד כמה קצרה שמיכת התקציב, ינהג בכבוד, בצניעות וביראת קודש כלפי כספי המדינה, וימנע מבזבוז כספים וממראית עין.

לצערנו, אנחנו מבינים היום שערכי מנהל תקין ושמירה על נראות ציבורית לא יבואו מנבחרי הציבור עצמם, ולכן אין מנוס מקביעת נוהל מפורט, באישור ועדת הכספים של הכנסת, שייקבע תקרת הוצאה ברורה לכל הוצאות המעון, לרבות מזון, הזמנת אוכל ממסעדות ודברים נוספים, הן לגבי הרשמי והן לגבי הפרטי. קביעת תקרה כוללת (כפי שנעשה לענין הוצאות ביגוד), ומניעת כפל תשלומים כפי שנעשה בעבר ונחשף בדוח מבקר המדינה, יבטיחו כי מסגרת התקציב הכוללת תהיה ברורה ושקופה. כך אולי נוכל למנוע את הפגיעה באמון הציבור ברשויות השלטון אשר נלווית לכל חשיפה על בזבוזי כספים במעונות ראש הממשלה.

חשוב במיוחד שכל נוהל שכזה יהיה שקוף ומונגש לציבור, וכי משרד ראש הממשלה יפרסם באופן יזום את היקף ההוצאות במעון ראש הממשלה. לא רק שאזרחי ישראל זכאים לדעת מה נעשה בכספם, גם ללא חשיפות עיתונאיות, אלא שניסיון החיים מלמד שיש בשקיפות כדי להרתיע את נבחרי הציבור משימוש מופרז בקופה הציבורית, גם אם הדבר מותר לכאורה".

 

בתמונה: רה"מ נפתלי בנט
קרדיט תמונה: שתיל סטוק
צילום: יוסי זמיר

 

 

 

 

 

 

 

גלילה לראש העמוד