פטור מצינון למקורב למבקר

התנועה לטוהר המידות פנתה בדחיפות למבקר המדינה בדרישה שיבטל את הפטור מצינון הבלתי חוקי שנתן למקורבו, עדן ביזמן

התנועה לטוהר המידות פנתה (13.10.2021) למבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדרישה כי יחזור בו מן ההחלטה לתת פטור מלא מחובת הצינון הקבועה בחוק המבקר למקורבו עדן ביזמן, אשר התמנה לתפקיד משנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה. נזכיר כי ביזמן היה יועצו של ראש הממשלה בנט, ומונה במינוי מעורר תמיהה לתפקיד ראש המטה של מבקר המדינה אנגלמן, וכעת אישר לו אנגלמן לשוב למשרד ראש הממשלה בפטור מלא מהצינון הקבוע בחוק.

במכתבה הבהירה התנועה לטוהר המידות כי הפטור שניתן הינו בלתי סביר בעליל, פוגע בנראות ובהפרדה בין גורמי ביקורת לבין גופים מבוקרים, וסותר את כוונת המחוקק אשר קבע חובת צינון של שנתיים. עוד הובהר כי מבקר המדינה שגה בכך שקיבל את ההחלטה בעצמו, כאשר הוא בניגוד עניינים נוכח קרבתו לביזמן, מבלי להעביר את ההחלטה, לכל הפחות, לחוות דעת של גורם חיצוני.

בנוסף, ההחלטה האמורה מעלה חששות לאפליה פסולה בין מקורבו של המבקר, מר ביזמן, לבין בכירים אחרים אשר פרשו מן המשרד ומבקר המדינה קיבל החלטות בעניין חובת הצינון המוטלת עליהם. עוד נכתב כי לא ניתן לקבל את ההפרדה שעושה המבקר לפיה מר ביזמן הינו לכאורה אינו עובד בביקורת, בשים לב לכך שמר ביזמן קיבל תוספת שכר משמעותית הניתנת במשרד רק לעובדים בתחום הביקורת.

במקביל, הגישה התנועה לטוהר המידות בקשת חופש מידע למבקר, בבקשה לקבל פרטים על מקרים נוספים בהם התבקש פטור מחובת צינון, והאם גם בהם ניתן על ידי המבקר פטור גורף מהחובה האמורה, וזאת בכדי לבחון עד כמה חריגה החלטתו הנוכחית של המבקר.

 
 
בתמונה: מבקר המדינה אנגלמן
קרדיט תמונה: אתר מבקר המדינה
 
 
 
 
 

 

 

גלילה לראש העמוד