פנייה בעניין ההלוואה

התנועה פנתה ליועץ ולמבקר בדרישה לעצור את אישור ההלוואה מפרטרידג' לראש הממשלה

בהמשך לעתירה שהוגשה על ידי התנועה בעניין החזר ה-300,000$ שקיבל ראש הממשלה מבן דודו מילוקבסקי, פנתה התנועה לטוהר המידות ליועץ המשפטי לממשלה המדינה ודרשה לעצור את האישור שנתן לראש הממשלה לקבל טובת הנאה ממר ספנסר פרטרידג'.

התנועה לטוהר המידות פנתה היום, 15.9.19 ליועץ המשפטי לממשלה ולמבקר המדינה ודרשה מהם לחזור בהם מהאישור שניתן לראש הממשלה לקבל הלוואה ממר פרטרידג'. לעמדת התנועה, האישור שניתן על ידי המבקר ניתן בחוסר סמכות, בניגוד לאמור בכללי ועדת אשר ותוך עקיפה של וועדת ההיתרים, שהיא הגוף המוסמך להחליט בעניינים אלו.

עוד הבהירה התנועה כי בין מר פרטרידג' לנתניהו ישנם יחסים מיוחדים, וכי לא ניתן לראות בהלוואה כהלוואה מסחרית רגילה, כאשר מר פרטרידג' כלל איננו מעוניין בהשבת הכסף. כמו כן הצביעה התנועה על החשש הכבד לניגוד עניינים בין מר פרטרידג' לראש הממשלה, ותמהה על מועד פרסום האישור שנתן היועץ המשפטי לממשלה- בשעות הצהריים של יום שישי, בסמוך למועד הבחירות לכנסת.

לאור זאת, דרשה התנועה כי המבקר והיועץ יחזרו בהם מעמדתם ויורו לראש הממשלה לפנות לוועדת ההיתרים, כנדרש, בכדי לאשר את קבלת ההלוואה. 

בנימין נתניהו
בנימין נתניהו

(15/09/19)

גלילה לראש העמוד