עתירה וועדת ההיתרים

התנועה לטוהר המידות עתרה נגד מבקר המדינה בעניין מינוי שלושה מהחברים המיועדים להתמנות לוועדת ההיתרים בהתאם לכללי ועדת אשר

התנועה לטוהר המידות עתרה לבג"צ נגד מינוי שלושה מהחברים המיועדים להתמנות לוועדת ההיתרים שלפי הכללים לניגוד עניינים של שרים וסגני שרים (כללי ועדת אשר).

התנועה טוענת כי מינוי ה"ה שמואל סלבין, עדן בר טל ואסתר לוצאטו נעשה בהליך מינוי פסול. ועדת ההיתרים היא וועדה שמאפייניה הם כשל וועדה מעין שיפוטית. לסלבין, בר טל ולוצאטו יש זיקה פוליטית-מפלגתית מובהקת או קרבה עם אישיות פוליטית ולכן אינם מתאימים לכהן בוועדה שמאפייניה הם כשל וועדה מעין שיפוטית.

למצער, לא נעשתה לגבי המשיבים כל בדיקה על פי אמות מידה של מינהל תקין לגבי העדר קיומן של זיקות אלה . בשל כך יש לפסול את מינוים לוועדה, ולהקימה מחדש באופן ראוי, ללא המשיבים.

התנועה לטוהר המידות גם טוענת כי מינוי בנסיבות אלה פוגע באמון הציבור בוועדת ההיתרים ובמוסד המבקר. במינויים של סלבין, בר טל ולוצאטו קיימת אפשרות לניגודי עניינים אשר יש חשש כי ימנעו מהם למלא את תפקידם זה, ישללו מהם את היכולת למלא את שליחותם הציבורית בהגינות וללא משוא פנים. בהחלטה למנותם, נפל פגם מהותי בהליך המינוי, קיימים שיקולים זרים במינוי ומדובר בחוסר סבירות קיצונית של ההחלטה הפוסלים אותם מלכהן בתפקיד זה.

( 1.9.19 )

מתניהו אנגלמן
מתניהו אנגלמן
Photo is available under CC BY-SA 3.0 license
Credit: יואב בכר (see original file)

קישור לעמוד הראשון לעתירה

גלילה לראש העמוד