ליקויים במשרד הרווחה

התנועה לטוהר המידות ממשיכה לעקוב אחרי (אי) הטיפול בליקויים החמורים שנחשפו במשרד העבודה והרווחה

התנועה לטוהר המידות פנתה ביום 27.8.19 למבקר המדינה בבקשה לפרט האם קיבל ממשרד הרווחה, כנדרש בחוק מבקר המדינה, את תכנית המשרד לתיקון הליקויים החמורים שהתגלו בדוח מבקר המדינה באופן מינוי גורמים בכירים במשרד הרווחה ובביטוח הלאומי. במכתבה הבהירה התנועה כי " ביקורת אפקטיבית כוללת גם מעקב אחרי תיקון הליקויים, וכי על מוסד מבקר המדינה להקפיד הקפדה יתרה על קיום הוראות חוק מבקר המדינה אצל הגופים המבוקרים".

(27/08/19)

שימוש הוגן בלוגו, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=1592098
שימוש הוגן בלוגו, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=1592098
גלילה לראש העמוד