חופש מידע נציבות

התנועה לטוהר המידות פנתה לנציבות שירות המדינה בבקשת חופש מידע לשם פרסום שמותיהם של חברי הוועדה למינוים בכירים

בהמשך למעקב התנועה לטוהר המידות אחר פרסום שמות חברי הוועדה אשר חברים בוועדה לאישור מינויים בכירים בראשות נציב שירות המדינה, הגישה התנועה שתי בקשות חופש מידע לנציבות. נזכיר, כי  חשיבותה של הוועדה עלתה בעת האחרונה עת אישרה הוועדה את מינויים של מנכ"ל המשרד לענייני ירושלים ומנכ"ל משרד המשפטים, מינויים של אנשים בעלי זיקה פוליטית לשר אשר לעמדת התנועה נעשו בניגוד להנחיית היועמ"ש בדבר מינויים בתקופת בחירות.

לעמדת התנועה, על הנציבות חלה חובה לפרסם שמות חברים אלה כחלק מהשקיפות הנדרשת ולשם שמירה על אמון הציבור בוועדה. משסרבה הנציבות להעביר לתנועה מידע זה, הגישה התנועה בקשת חופש מידע בה ביקשה לקבל את פירוט חברי הוועדה, הרכבי הוועדה השונים בחמש השנים האחרונות ומידע קונקרטי בדבר הליך המינוי של מנכ"ל המשרד לענייני ירושלים.

(15/08/19)

This file has been extracted from another file: הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ (23685465854) (cropped).jpg
This file has been extracted from another file: הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ (23685465854) (cropped).jpg
גלילה לראש העמוד