ועדת הבדיקה לפרשת פגסוס

התנועה לטוהר המידות פנתה לממשלה ולוועדת הבדיקה בעניין פגסוס - אין סמכות לוועדה לעסוק בתיקי נתניהו, החלטת הממשלה נוגדת את הדין

התנועה לטוהר המידות פנתה (28.8.2023) במכתבים לממשלת ישראל ולוועדת הבדיקה לפרשת פגסוס בדרישה ברורה להימנע מעיסוק בכל תיק תלוי ועומד, ובהם תיקי האלפים של ראש הממשלה נתניהו. במכתב הובהר שכיוון הממשלה עצמה אינה מוסמכת לעסוק בתיקים תלויים ועומדים, אין היא מוסמכת להעניק סמכות זו לוועדה. זאת בין היתר בשל החשש להתערבות ושיבוש ההליך הפלילי, ונוכח האינטרס הברור של הממשלה בעניין תיקי ראש הממשלה נתניהו.

עוד הובהר כי עמדת היועצת המשפטית לממשלה בעניין זה מחייבת את הממשלה, ומשכך גם את הוועדה, ועל כן, ובניגוד לנוסח שקבעה הממשלה, הוועדה מחויבת לקבל את עמדת היועצת המשפטית לממשלה בעניין זה, אלא אם בית המשפט יקבע אחרת. על כן, דרשה התנועה לטוהר המידות מן הוועדה להבהיר כי לא תעסוק בתיקים תלויים ועומדים, ובכך לצמצם מהם את הפגיעה באמון הציבור שנגרמה מהתבטאויותיו של יו"ר הוועדה, כב' השופט (בדימ') דרורי, אשר העלו ספק כבד בדבר יכולתה של הוועדה, ככל שתחליט לבחון גם את ההליך הפלילי המתנהל נגד ראש הממשלה, לעשות זאת בלא משוא פנים וללא דעה קדומה.

עוד ביקשה התנועה מן הממשלה לשוב בה מההחלטה להקים את הוועדה, נוכח הפגמים שנפלו בה, היותה נוגדת את חוות דעתם של כל גופי הביטחון, והעובדה כי ההחלטה התקבלה בשל שיקולים זרים ונועדה לשרת את ראש הממשלה נתניהו ולפגוע במערכת אכיפת החוק, דווקא בתקופה רגישה זו.

לבסוף, הבהירה התנועה לטוהר המידות כי היא שומרת את הזכות לפנות לבג"ץ ככל שהוועדה תפעל בניגוד לדין, ותבחר לבחון הליכים פליילים תלויים ועומדים, ובראשם את ההליך בעניינו של ראש הממשלה נתניהו.

בתמונה: שר המשפטים יריב לוין
קרדיט תמונה: יוסי זמיר, שתיל סטוק

 

גלילה לראש העמוד