צו ביניים נגד בן גביר

בתגובה לעתירת התנועה לטוהר המידות - בג"ץ אסר על בן גביר לתת הוראות אופרטיביות למשטרה - במיוחד לגבי המחאה נגד ההפיכה המשטרית
בג"ץ החליט (19.3.2023) בבקשה לצו ביניים שהגישו האגודה לזכויות האזרח, התנועה לטוהר המידות והוועד הציבורי נגד עינויים בעתירתם כנגד תיקון פקודת המשטרה והכפפת המשטרה לשר לביטחון לאומי, בן גביר.

הבקשה לצו ביניים באה בעקבות התערבות השר בן גביר בעבודת המשטרה, במיוחד במעורבותו בהתמודדות המשטרה עם המחאה הציבורית כנגד ההפיכה המשטרית. בהחלטת כב' השופט עמית בבקשה נכתב כי:

"אין השר רשאי ליתן הנחיות מבצעיות בדבר הדרכים ליישום מדיניותו, אופן השימוש בכוח באירוע כזה או אחר, דרכי השימוש בכוח, האמצעים לפיזור הפגנות, התנאים הנוגעים לזמן, למקום ולאופן עריכת האירוע וכיו"ב. על מנת למנוע מחלוקות בעתיד, הרי שגם "אזכור" של המדיניות במהלך אירוע מבצעי קונקרטי שעה שזה עודנו מתנהל, עלול להתפרש כהנחיה אופרטיבית".

התנועה לטוהר המידות תמשיך לשמור על הדמוקרטיה הישראלית ותאבק כנגד הניסיון הפסול לפגוע במשטרת ישראל ובמחאה כנגד ההפיכה המשטרית על ידי השר בן גביר, שעושה ככל שיבכולתו לפגוע במשטרת הישראל וביסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל.

בתמונה: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר
קרדיט תמונה: יוסי זמיר, שתיל סטוק

גלילה לראש העמוד